Turkish
Arabic
English
French
German
Italian
Russian
Spanish

stajDerneğimiz, üniversite gençlerine staj imkânı sunmaktadır. Staj olanağından her bölümden ve her sınıftan öğrenciler belirli bir kıstas gözetmeksizin faydalanabilir. Derneğimiz bünyesinde yapılacak stajlarda öğrenciler staj süresince derneğimizin gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde aktif olarak görev alacak ve derneğin sağladığı eğitimlerle kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklardır. Stajyer alımları yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 dönemde gerçekleştirilmektedir.