Turkish
Arabic
English
French
German
Italian
Russian
Spanish

Bin Kültür, Bir Yaşam !!!
“ Bin Kültür,Bir Yaşam Projesi !!! ” projesi gençlerimizin demokrasi, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü tanımaları, Avrupa’da ve dünyadaki farklı toplumların bir arada yaşadıklarından haberdar olmaları, Türkiye toplumunda da hoşgörü ile birlikte yaşama olgusunu teşvik etmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla düzenlenmiştir.

Projenin temel hedefi gençlerin demokrasiye, hoşgörüye ve farklı toplumların aynı yerde birlikte yaşayabildiğine fikren ve fiilen katılarak katkıda bulunmalarıdır.

“Bin Kültür,Bir Yaşam Projesi !!!” projesi ortakları Romanya ve Yunanistan’dır.

Proje 24 Şubat 2016 -02 Mart 2016 tarihlerinde 36 kişinin katılımıyla Mersin’de gerçekleştirilmiştir. Projemizin Mersin’de gerçekleştirilmesinin en büyük sebebi farklı toplumların hoşgörü ile birlikte yaşadığı bir şehir olmasıdır.