Turkish
Arabic
English
French
German
Italian
Russian
Spanish

Avrupa Birliği Gençlik Projelerimizden olan ‘’From Mater To Apprentice’’ 17-24 Aralık 2014 tarihlerinde Türk, İtalyan ve Makedon gençlerimizin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 48 gencimiz Ahilik Kültürü’nün merkezi olan Ankara’da Türk El Sanatları vasıtasıyla Ahilik kültürünü tanıdılar. Geleneksel el sanatlarımızı usta çırak ilişkisi içerisinde aktif bir öğrenme süreciyle  öğrendiler ve yeni beceriler kazandılar.

Projemizin tüm süreçleri  özgül öğrenme oyunlarıyla da desteklenerek gençlerimizin öğrenme süreçlerine ve  kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmuştur. Ayrıca farklı kültürlerden gençlerimizin biraraya gelerek yaptığı faliyetler sayesinde projemiz, gençlerimizin ön yargılarının yıkılmasına yardımcı olarak gençlerimizde Avrupalılık bilinci ve  kültürel dayanışma bilincini geliştirmiştir.