Turkish
Arabic
English
French
German
Italian
Russian
Spanish

“Kadın Olmadan Hayat Olmaz” projesi siyasette kadının yerini gözlemlerken toplumsal cinsiyet, ataerkillik, vatandaşlık, oy verme hakkı ve siyasal temsil gibi temel bazı kavram, süreç ve yapılara değinecek, siyasetin toplumsal cinsiyet üzerinden genel olarak ülkemizde ve Avrupa’da nasıl şekillendiğini ve kadının siyasette ve karar-verici mevkilerdeki yerinin ne olduğunu inceleyecektir. Bu çerçevede projemizin temel hedefi genç kadınların karar alma süreçlerine katılımını teşvik ederek toplumsal temsiliyet seviyesini arttırmak, cinsiyet eşitliğinin altını çizerek demokrasilerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

“Kadın Olmadan Hayat Olmaz” projesi ortakları İtalya ve Türkiye’dir; 27 Haziran-4 Temmuz 2013 Tarihlerinde Ankara’da ve 4 – 11 Eylül Tarihleri arasında da İtalya’da gerçekleştirilmiştir.